820825-Dalekohled SILVA EPIC 8 37615-Dalekohled SILVA Pocket 10X 37616-Dalekohled SILVA Pocket 7X
Model vyšší třídy dalekohledů. Optický systém plněný dusíkem. Vysoce kvalitní antireflexní vrstva na čočkách. Dlouhý Kompaktní dalekohled s Bk-7 optikou - zvětšení 10x Nový kompaktní monokulár s BAK4 optikou. Šíře dohledné vzdálenosti cca 147m ve vzdálenosti 1000m. Skvělý poměr
Cena: 2495 Kč Cena: 1399 Kč Cena: 899 Kč
37614-Dalekohled SILVA Pocket 8X 37648-Dalekohled SILVA Scenic 8 37516-Dalekohled SILVA Seal 7x50
Kompaktní dalekohled s Bk-7 optikou - zvětšení 8x Top námořní dalekohled. Optický systém plněný dusíkem. Vysoce kvalitní antireflexní vrstva na čočkách. Dlouhý oční
Cena: 1189 Kč Cena: 2299 Kč Cena: 3479 Kč