36347-6001-Kompas SILVA 1S JET 37583-Kompas SILVA 3NL 35756-6001-Kompas SILVA 5 JET
- kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh Military kompas pro všechny druhy pevninské navigace. Zabudovaná lupa pro čtení detailů z mapy. Luminiscenční body pro - kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh
Cena: 2090 Kč Cena: 769 Kč Cena: 1890 Kč
35730-0651-Kompas SILVA 58 36528-0601-Kompas SILVA 58 KAYAK 36349-1901-Kompas SILVA 66 O.M.C. SPECTRA
Kompas specielně konstruovaný do malých dopravních prostředků jako jsou terénní vozidla 4WD a jakákoli malá letadla či Kompas vyvinutý pro kajak a kanoistiku na rozsáhlejších vodních plochách nebo v členitých přípobřežních vodách. Kompas - kompas s rychloustalovací střelkou - kompas pro orientační běh
Cena: 1990 Kč Cena: 1990 Kč Cena: 1990 Kč
35014-Kompas SILVA 70UN 35014-1141-Kompas SILVA 70UNE 34884-Kompas SILVA 9-MECCA
Unikátní kombinace zaměřovacího a náhledového kompasu. V upevňovací konzole bývá nejčastěji používán pro paragliding, Kompas s osvětlením. Unikátní kombinace zaměřovacího a náhledového kompasu. V upevňovací konzole bývá nejčastěji - kompas pro muslimy - mapka pro převod směru k Mekce
Cena: 2990 Kč Cena: 3475 Kč Cena: 299 Kč
39036-Kompas SILVA Begin 37448-Kompas SILVA Expedition 37585-Kompas SILVA Expedition 5
Palcový kompas pro začátečníky Technicky vybavený deskový kompas pro náročné navigátory. Ergonomické ovládací kolečko DryFlex™ pro zvýšený komfort. Technicky vybavený military kompas pro náročné navigátory. Zabudované nastavení magnetické deklinace včetně stálého
Cena: 299 Kč Cena: 1295 Kč Cena: 1295 Kč
123